* *

*

*
Chcę by w przypadku wygranej, moje nazwisko wyświetlało się na liście zwycięzców.
Wolę pozostać anonimowy.

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Konkursu "Tour de Pologne"*

Proszę uzupełnić formularz konkursowy